DUE DIÁLISIS

Contrato 6 MESES RENOVABLES, ESTABLE. Jornada completa.

Horario de 14 a 21 horas de lunes a sábado.

Interesados enviar CV indicando oferta preferente a selección.rrhh@hsfda.com